Psychoterapia

MIT 1

Psychoterapia jest tylko dla ludzi chorych

FAKT

Psychoterapia jest absolutnie dla wszystkich. W zależności od tego, co z nami się dzieje, jaki mamy cel osobowościowy, tak dobierany jest rodzaj terapii, który jest nam proponowany. Generalnie jednak, terapia jest dla wszystkich, ponieważ służy jednemu celowi- oprócz celu leczniczego- ma nadrzędny cel, którym jest samorozwój.

MIT 2

Psychoterapie można podjąć tylko prywatnie.

FAKT

Psychoterapia jest refundowana przez NFZ, ale również można pójść prywatnie. W ramach NFZ oferta będzie dotyczyć psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej. Jeśli chodzi prywatne ośrodki, sprawa wygląda dokładnie tak samo. Cena za jedno spotkanie w Warszawie wynosi mniej więcej 80-250zł, czasem nawet do 500 zł za jedną godzinę sesji. Jeśli chodzi o NFZ sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego ze należy oczekiwać na taką wizytę kilkanaście do kilkudziesięciu tygodni.

MIT 3

Psychoterapia nic nie zmienia

FAKT

Psychoterapia jest również metodą leczniczą tak, jak farmakoterapia. Zmienia schematy myśleniowe oraz nawyki, które powodują dysfunkcje w naszym życiu codziennym. Polega to na tym, że podczas rozmów z terapeutą wychwytywane są te mechanizmy, które sprawiają najwięcej trudności i następnie są w tzw. procesie przepracowywane, co powoduje, że przy następnym pojawieniu się w życiu realnym, poza gabinetem, danej sytuacji, ten pacjent już wie w jaki sposób reagować, żeby nie zaburzało to jego funkcjonowania

MIT 4

Psychoterapia to szarlataństwo i czary. Nie jest poparta żadnymi badaniami naukowymi.

FAKT

Nie jest to prawda. Istnieje wiele dowodów naukowych, w rzetelnych badaniach nawet z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, dzięki któremu można było zaobserwować u pacjentów poddanych psychoterapii zmiany w funkcjach poznawczych- poprawę w zakresie tych funkcji. Rezonans magnetyczny (MRI) to metoda najnowocześniejsza, najbezpieczniejsza i najbardziej rzetelna, ponieważ jest powtarzalna u pacjentów

MIT 5

 Psychoterapię może prowadzić tylko psycholog

FAKT

Niestety wciąż nie mamy ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, a także wciąż nie mamy regulacji prawnych dotyczących tego zawodu. A prawda jest tak, że do przeprowadzenia psychoterapii upoważniona i najbardziej kompetentna jest osoba, która skończyła lub jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w jakimś określonym nurcie. Mamy kilka nurtów, które są akceptowane przez polskie i światowe towarzystwa naukowe. Może to być psycholog, lekarz, pedagog, socjolog.

MIT 6

Psychoterapia powoduje, że pacjent staje się kimś innym

FAKT

Psychoterapia nie zmienia osobowości. Psychoterapia uczy reagowania w sposób niepowodujący dyskomfortu ani u pacjenta, ani u otoczenia. Powoduje, że relacje, które pacjent ma, stają się relacjami zdrowymi, nietoksycznymi, a funkcjonowanie społeczne staje się czasem możliwe, a czasem nawet bardzo dobre. I nie jest tak, że po psychoterapii, człowiek zaczyna robić rzeczy, których nie chce, że w jakikolwiek sposób dzieje się coś, co jest niezgodne z jego wewnętrzną strukturą osobowości.

MIT 7

Psychoterapeuci sterują pacjentami i mówią do nich tak, żeby oni zaczęli nienawidzić swoich bliskich

FAKT

Generalnie istnieje bardzo dużo różnych nurtów psychoterapeutycznych. W niektórych nurtach psychoterapeuta jest bardziej aktywny, w innych bardziej pasywny. Niemniej jednak psychoterapia nie polega na tym, że terapeuta powie, jak żyć. Terapeuta może pokazywać momenty, w których to życie jest być może niewystarczająco dobre, niespełniające określonych reguł społecznych. Może pokazywać, jak można byłoby zareagować w inny sposób w danej określonej sytuacji. Dobry, kompetentny terapeuta nie mówi, nie prowadzi pacjenta za rękę, ale pozwala pacjentowi samodzielnie decydować o tym, co pacjent chce zastosować, a co nie.

MIT 8

Podczas psychoterapii omawiane są zachowania wszystkich członków rodziny i krytykowane przez terapeutę.

FAKT

Podczas sesji psychoterapeutycznych, terapeuta skupia się tylko i wyłącznie na pacjencie, który znajduje się w gabinecie. Ewentualnie omawiane są sposoby reagowania danego pacjenta na to, co dzieje się w jego życiu rzeczywistym. Jak jego partner się odnosi do niego, to jak ten pacjent reaguje. I to jest omawiane, a nie jest przedmiotem zaburzenie czy ‘niezaburzenie’ członków rodziny

MIT 9

Psychoterapia jest całkowicie bez sensu, ponieważ wiadomo, że pacjenci zawsze kłamią i nigdy nie mówią całej prawdy

FAKT

W psychoterapii nie sama treść jest ważna, ale ważne jest to, jakie elementy z życia porusza pacjent, jakie towarzyszą temu emocje, w jakim momencie przypomina się pacjentowi dany element z jego życia. Ważniejsze jest wszystko dookoła, a nie tak dokładnie słowa, którymi posługuje się pacjent, ponieważ wiadomo, że mamy różne mechanizmy obronne i to te mechanizmy obronne powodują, że chcemy przedstawiać się w lepszym świetle niż jesteśmy.

Psychoterapia mogłaby być najskuteczniejszą metodą leczniczą służącą zmianie u osób z zaburzeniami (nie chorobami!). Jest ona jednak obarczona jednym warunkiem- pacjent musi tego chcieć. Jeśli pacjent tylko deklaruje chęć zmiany, ale nie jest co do niej przekonany to nic z tego nie będzie

MIT 10

Do terapii można zmusić człowieka

FAKT

Niestety w przypadku psychoterapii potrzebna jest tylko motywacja własna, tylko własna realna, prawdziwa chęć. Nie intelektualna obróbka, kiedy ktoś wie, że musi podjąć psychoterapię, ale tak naprawdę wewnętrznie nie jest do niej przekonany. Takiemu pacjentowi psychoterapia nie pomoże, ponieważ mechanizmy obronne będą zbyt mocno funkcjonować i terapeuta nie zdąży ich razem z pacjentem ‘porozbrajać’. Niestety pacjent musi sam osobiście być zmotywowany w momencie, w którym jest przyprowadzany za rękę przez kogoś, najczęściej ta psychoterapia nie ma niestety pozytywnych rezultatów.