Psycholog

Kim jest psycholog?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie 5 letnich studiów, ale czasami przypisuje się psychologom magiczne zdolności, takie jak: czytanie w myślach, przewidywanie przyszłości i zdolność do wymyślenia najlepszego rozwiązania na kłopoty naszych pacjentów. Idealny psycholog zatem to osoba, która poza wykształceniem formalnym posiadałaby jeszcze nadprzyrodzone zdolności. Tymczasem, w realnym świecie, psychologiem nazywamy osobę, która ze względu na swoją wiedzę i umiejętności, zajmuje się niesieniem pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Dzieje się to na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich, w atmosferze bezpieczeństwa i empatycznego zrozumienia.

Psycholog może zatem pełnić funkcję kogoś w rodzaju trenera, nauczyciela i mentora, który wyjaśni nam, skąd biorą się nasze uczucia, myśli i zachowania, które przysparzają nam cierpienia. Nie zadecyduje za nas, jaką opcję w życiu mamy wybrać, ani nie napisze scenariusza, co mam powiedzieć mężowi, żeby w końcu naprawił szafkę w kuchni, ale może mi pomóc poradzić sobie z niepewnością, strachem przed podjęciem tej decyzji lub nauczyć mnie takiej komunikacji, abym mogła poprosić męża o naprawienie szafki, nie ryzykując przy tym kłótni stulecia. Psycholog może nam pomóc zrozumieć co dzieje się z rozwijającym się dzieckiem, dojrzewającym nastolatkiem, starzejącymi się rodzicami i pomóc dopasować nasze umiejętności do wymogów tych relacji. Od psychologa można się dowiedzieć również, jak radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, przewlekłymi chorobami, żałobą, stratą miłości, pracy i jak uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Cały proces udzielania wsparcia i konsultacji jest dla pacjenta jawny, zrozumiały i następuje za jego zgodą.

Psychologia jest dziedziną obejmującą wiele obszarów życia i zajmuje się zarówno wyjaśnieniem jak przebiegają nasze procesy poznawcze (myśli, pamięć, zdolność uczenia się), emocje i zachowania, jak i diagnozowaniem tego, co sprawia, że powstają nasze trudności. Prowadzi badania i testy oparte na naukowych dowodach- niektóre testy, np. badające zdolności poznawcze („testy na inteligencję”), są dostępne tylko dla odpowiednio przeszkolonych psychologów.

Dzięki znajomości zasad funkcjonowania ludzkiego umysłu, pracy mózgu, związku psychiki z ciałem, psycholog może nie tylko zdiagnozować przyczynę i charakter doświadczanych trudności, ale również określić dalsze etapy postępowania: edukacyjnego, zawodowego, terapeutycznego. Pomagają wspierać osoby ze spektrum autyzmu, zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, procesami demencyjnymi oraz po różnych uszkodzeniach neurologicznych. Organizują grupy wsparcia, rozwojowe, uczące umiejętności społecznych, rodzicielskich i partnerskich.

Psychologowie zajmują się również opiniowaniem w sprawach sądowych, określają poczytalność sprawców przestępstw, tworzą profile psychologiczne, pomagają osobom poszkodowanym przestępstwem, uczestniczą w przesłuchaniach pełniąc rolę wsparcia w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych.

Psycholog w swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyki Zawodowej, a także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Wielu psychologów poddaje swoją pracę superwizji- konsultacjom u odpowiednio przeszkolonego psychologa lub terapeuty, dzięki czemu Pacjent ma zapewnione bezpieczeństwo i wysoką jakość usług.