Coach

Kim jest coach?

W ciągu ostatnich lat coaching zrobił zawrotną karierę przechodzac ze świata biznesu do innych stref naszego życia. Jako proces coaching bazuje na psychologii pozytywnej: określamy zasoby, wartości i umiejętności klienta, które pomogą mu osiągnąć zamierzony cel, polepszyć jakość życia w konkretnych jego aspektach i rozwinąć nowe zdolności. Coaching jest procesem, który opiera się na bezpiecznej relacji między coachem a jego klientem, w której odpowiedzialność za efekt (zmianę) jest po stronie klienta.  Coach nie ocenia, nie poucza, ale wspólnie ze swoim klientem określa:

  • co jest przedmiotem zmiany,
  • w jakim zakresie ta zmiana będzie możliwa,
  • jakie przyniesie efekty, co zyska klient,
  • a także, w jaki sposób doprowadzić do jej zaistnienia,
  • jakie zasoby klient już ma, a jakich będzie potrzebował
  • kto i co może mu pomóc lub przeszkodzić w realizacji celu

Bardzo często określana jest konkretna ilość spotkań potrzebnych do przeprowadzenia procesu zmiany (z reguły 6-10), które również mają swoją strukturę i cel. Jest to potrzebne, aby skutecznie radzić sobie z oporem i uniknąć „przegadanych” sesji, które mogą być bardzo miłe dla klienta i redukować jego napięcie emocjonalne, ale finalnie będą utrudniać osiągnięcie zakontraktowanego celu i pożądanej zmiany. Co ważne, coaching odbywa się na umiejętnościach i zasobach dostępnych w teraźniejszości, aby wpłynąc na przyszłość- jest to zasadnicza różnica od psychoterapii, gdzie źródła obecnych trudności szukamy w przeszłości i „przepracowaniu” dawnych wydarzeń. Skuteczny coaching pomaga rozwinąć posiadane umiejętności tak, aby lepiej je wykorzystywać, realizować cele służące polepszeniu jakości życia, osiągać satysfakcję ze zmian i nabyć/ utrwalić poczucie sprawczości i samoskuteczności. Proces coachingu pomaga ustalić, co jest dla danej osoby w życiu ważne, jakimi wartościami sie kieruje, a przez to nadać kierunek i sens jej działaniom. Określenie celu, rozpisanie go na mniejsze etapy, dobranie narzędzi pracy oraz zebranie potrzebnych zasobów do jego realizacji pozwala pozbyć się niepewności, unikania, oporu, uruchamiając motywację, gotowość do działania, kreatywność i zaciekawienie.

Coach musi posiadać pewne cechy osobowości, które ułatwią mu nawiązanie bezpiecznej relacji ze swoim klientem: empatię, umiejętność dystansowania się od ocen, cierpliwość, ale również elastyczność, kreatywność, otwartość na drugiego człowieka. Musi znać również charakterystykę procesów zmian i obszaru w którym działa: wybitny trener drużyny piłkarskiej nie musiał być wcześniej królem strzelców, ale musi bardzo dobrze znać się na piłce nożnej, taktykach gry, wzmacnianiu kondycji piłkarzy i utrzymywaniu wysokiego poziomu ich morale. Coach jest osobą, która pomaga swojemu klientowi przejść od etapu „nie wiem, nie umiem, nie dam rady” do „dowiem się, sprawdzę, spróbuję, poradzę sobię” poprzez zadawnie pytań skłaniających do refkleksji i znajdowania odpowiedzi na nurtujące klienta pytania.

Z jaką trudnością można pójść do coacha? Najczęściej są to tematy związane z karierą, rozwojem biznesu, ale również rozwojem osobistym, zdrowiem, relacjami partnerskimi lub spełnianiem marzeń. Wybierając coacha warto zwrócić uwagę, czy posiada akredytację w organizacji zrzeszającej profesjonalistów, czy poddaje się superwizji- konsultacjom u odpowiednio przeszkolonego specjalisty oraz jakie ma doświadczenie w interesującym nas obszarze.