Dlaczego gwiazdy nie powinny wypowiadać się jako autorytety medyczne?